Tisztségviselőink

Vörös Roland
Vörös Rolandelnök
A Magyarság fejlődését tartom szem előtt. Képviselni a kultúránkat, és párton kivül kinyilatkoztatni véleményeket, amit politikusok nem tesznek meg. Valódi változást fogunk véghez vinni. Le kell tenni a több évszázados nyomasztó terheket, bűnbak kereséseket és visszautalásokat is. Terveink a jövőt fogják építeni. Önökkel, veletek együtt fogunk elindulni egy valódi változás útján, pártpolitika mentesen.
Eszli István
Eszli Istvánalelnök
Hiszem, hogy az érdek és pénz irányította, pártpolitikusok által vezetett, romlott világból csakis egy őszinte, szakmai alapokon nyugvó civil összefogás tud kiutat mutatni. Együtt megőrizhetjük a magyar nemzet hagyományait, megvédhetjük természeti kincseinket, őshonos állatainkat, gyönyörű tájainkat, környezetünket és megteremthetünk az utódainknak egy szebb, igazabb, élhetőbb, értékesebb jövőt.
Izsó Krisztián
Izsó Krisztiángazdasági vezető
Létfontosságú számunkra a magyar nyelv és kultúra valamint a tradíciók ápolása, védelme. Kiemelt prioritást élvez a külhoni magyarok és az anyaország közötti lehető legszorosabb kapcsolatok fenntartása, ápolása. Civil egyesületünk nagy mértékben kívánja ezen vonalon segíteni a határon túli testvér szervezeteket és lakosokat. Minden erőmmel azon fogok dolgozni, hogy becsülettel és mindig a legtisztább szándékkal segítsem a Nemzetmentő Radikális Egyesület munkáját.
Molnár Márk
Molnár Márktitkár
Egy olyan országot szeretnék az utókorra hagyni, amelyben én is szívesen élnék. Fontos számomra őseink hagyatékának megőrzése, ápolása. A ránkhagyott természeti kincsek a környezetünk megóvására fogok nagy figyelmet fordítani, nagyapáink intelmeit szemelött tartva.

Az egyesület további hat alapító tagja:

 • Csik Mária
 • Főző Lajos
 • Kollár Erzsébet
 • Bágya Szilárd György
 • Tóth Mariann
 • Virág Noémi
 • A Természet- és környezetvédelmi csoportunk tagja.
 • A Hagyományőrző csoportunk tagja.
 • Az Állatvédelmi csoportunk tagja.
 • Az Állatvédelmi csoportunk tagja.
 • Az Állatvédelmi csoportunk tagja.
 • A Természet- és környezetvédelmi csoportunk tagja.

Céljaink

A Nemzetmentő Radikális Egyesület működése során az alábbi célokat tűzi ki: Az első és talán legfontosabb a nemzetmentő szó valódi, értékes tartalommal való megtöltése, melyeket az alább képekre húzva a kurzort részletezünk. A másik két fő célkitűzése az egyesületnek a szakmai alapokon nyugvó és minden területre kiterjedő őszinte, valós természet és környezetvédelem, valamint az évtizedekre előre tekintő állatvédelem, kiemelten foglalkozva az őshonos, tájjellegű állományok fennmaradásával.

HAGYOMÁNYŐRZÉS

A rendkívül gazdag magyar hagyományok kulturális értékeinek feltárása, megőrzése, megismertetése az ifjúsággal, felnövekvő nemzedékkel is. A világ összmagyarsága felé közvetíteni azt a fontos feladatot, hogy több ezer éves történelmünk és az abból fakadó felbecsülhetetlen hagyományaink megóvása, annak tovább adása mindennél fontosabb.

SPORT

Ősi magyar sportok megismertetése, gyakorlása, és minél szélesebb körben való bemutatása. Akár az iskolai oktatásba való beintegrálása. Tömegsporttá tétele lehetőségeink szerint olyan ősi sportoknak, mint a lovászat, íjászat, vívás stb. Szoros együttműködés kiépítése az ilyen jellegű civil szerveződésekkel, rendezvények, fórumok, bemutatók szervezése, tartása.

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS

A gyógynövénytermesztés és feldolgozás lehetőségeinek kiaknázása..Az ősi gyógyító tevékenységekből kiindulva a vízgyógyászat, iszappakolás, agyagterápia, színterápia, köpölyözés,csontkovácsolás,lóterápia, ásványokkal való gyógyítás, gyógynövény terápia, gyógyító étkek alkalmazása.

IFJÚSÁGVÉDELEM

A gyermekek, és tinédzserek szabadidejének értelmes, hasznos elöltésének népszerűsítése, lehetőségeinek megteremtése. Ez alatt értünk minden olyan előadást,bemutatót ami tudás alapú és hagyományaink tiszteletén alapszik. Programok, táborok szervezése, az ifjúság értékrendjének pozitív befolyásolása. A fegyelem és rend megtanítása, értékteremtő hatásának átadása. Az írott betű értékének visszaadása, könyvek osztása.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A környezetvédelem területén közreműködik az egyesület a környezettudatos nevelésben, ismeretterjesztésben úgy, hogy felvilágosítást tart oktatási intézményekben, kiadványokat készít és terjeszt, vetélkedőket, versenyeket szervez gyermekek és az ifjúság számára. Kiemelten fontosnak tartja a természetes és épített környezet megóvását, ápolását, az emberek.

ÁLLATVÉDELEM

Valódi állatvédelmet, az állattartáshoz méltó körülményeket szeretnénk teremteni a valóságban és a fejekben egyaránt. Az egyesület által elképzelt állatvédelem egyik fontos feladata a Kárpát- medencében őshonos, tájjellegű háziállatok illetve haszonállatok fajtabélyegeinek, genetikai tisztaságának megóvása, az állományok fenntartása, a régi magyar tenyésztett állatfajták megőrzése.